ספרים


אנגלית:


    ראה פרטים

עברית:


"תבניות ותמונות" (1985) עוסק באמנות חזותית מזווית סטרוקטוראלית ובכלל זה זיהוי תבניות קומפוזיציה מרכזיות. בהקשר זה מודגשת במיוחד טרמינולוגיה יוונית קלאסית בעזרתו של פרופסור יוחנן גלוקר מאוניברסיטת תל אביב. החקירה ההומניסטית מציגה מגוון ממצאים ומעוררת בין השאר מספר שאלות בנוגע לשימוש בקטגוריות סגנון מקובלות."תואר ראשון לגולם" (2004) מנסה לבחון את התרומה האקדמית לחברה בהקשרים שונים. המחבר טוען כי למרות שהפעילות האקדמית בדרך כלל תורמת לפתרון בעיות אנושיות, היא יוצרת במקביל בעיות גדולות יותר בקצב מהיר יותר. במסגרת הדיון משולבים בתמציתיות מבקרים ידועים של אליטות אינטלקטואליות שונות כגון ארסמוס מרוטרדם, ג'ורג' אורוול, מקס וובר, ועוד.


אנטומיה צורנית (1982). דיון בקומפוזיציה.